Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

beyond-remedy
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viacynamon cynamon
beyond-remedy
Reposted fromFlau Flau viapatrzpodnogi patrzpodnogi

March 26 2017

beyond-remedy

March 24 2017

beyond-remedy
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viallarwydd llarwydd

March 23 2017

beyond-remedy
7569 2e02
Reposted fromIriss Iriss viastonerr stonerr

March 22 2017

beyond-remedy
Ludzie nie słuchają tylko czekają w kolejce do mówienia
— Volantification
beyond-remedy
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena vialittlemouse littlemouse

March 20 2017

beyond-remedy
1052 2dc0 500
beyond-remedy
1031 340f 500
Reposted byZoonk11 Zoonk11
beyond-remedy
1014 c74d 500
beyond-remedy
7078 3392
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakiks kiks
beyond-remedy
Co daje Ci nadzieję? Przyjrzyj się swojemu życiu, a znajdziesz odpowiedź.
— Regina Brett

March 19 2017

beyond-remedy
5321 6c5f
beyond-remedy

March 18 2017

beyond-remedy
3503 2997 500

March 17 2017

beyond-remedy
4038 7022 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaPicki91 Picki91

March 15 2017

beyond-remedy
6666 dfdd
Reposted fromdzikusowska dzikusowska

March 14 2017

beyond-remedy
Życie to nie suma oddechów. Życie to suma momentów, kiedy zapiera Ci dech w piersiach.
— Regina Brett
Reposted bybuprenorphinuminspirationsrudoscieternaljourneyRozaamisiaqoversensitiveohgodwhyinspirationsczekoladowysendangelgraywallsmokeshelottibluebelldelicja8
beyond-remedy
9600 1f99 500
beyond-remedy
3590 e3a0 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl