Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

beyond-remedy
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid viatobecontinued tobecontinued

June 28 2017

beyond-remedy
1275 2944 500
Reposted frompierdolony pierdolony viapatrzpodnogi patrzpodnogi
beyond-remedy
beyond-remedy
Wczoraj dopadły mnie wspomnienia. Znikąd. Po prostu. Nie dały mi zasnąć przez ponad godzinę przewalając się przez głowę. 
Ciekawe czy coś wtedy czułeś?

- przekaz myślowy istnieje? -

June 20 2017

beyond-remedy
Najlepsze co możesz zrobić w życiu to KOCHAĆ.
— R.Brett
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry

June 12 2017

beyond-remedy

June 11 2017

beyond-remedy
To zabawne jak nic nie znaczyłby świat bez miłości. 
— Coma
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

June 06 2017

beyond-remedy

June 05 2017

beyond-remedy
Właśnie pomyślałam o Tobie odrobinę za długo.
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry

May 23 2017

beyond-remedy
Na czyj koszt żyją ludzie w cudzych wspomnieniach?
— Stanisław Jerzy Lec

May 18 2017

beyond-remedy

May 12 2017

beyond-remedy
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieści

April 10 2017

beyond-remedy
6277 6f13
Reposted fromparkaboy parkaboy viaanuszka anuszka

April 08 2017

beyond-remedy
5983 5c1a
we grow together
Reposted fromstonerr stonerr viamyou myou
beyond-remedy
4783 693c 500
Reposted fromaskman askman viayourhabit yourhabit
beyond-remedy
Jeśli nie możesz zmienić jakiejś osoby, miejsca albo sytuacji, zmień swoje myśli, emocje albo reakcje na ich temat.
— Regina Brett
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry
beyond-remedy
Szczęście nie polega na tym, żeby zdobyć, czego pragniesz, lecz na tym, by pragnąć tego, co już masz.
— Regina Brett
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry
beyond-remedy
Jeśli chcesz przynieść światu wielką zmianę, wykonuj swoje drobne zadania z większą miłością, większą uwagą i większą pasją.
— Regina Brett

April 05 2017

beyond-remedy
7644 c9eb
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl