Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

beyond-remedy
Imię Twoje wypowiedziane na końcu zdania nie było tylko imieniem, było całą masą niewypowiadalnych emocji. 

November 13 2017

beyond-remedy
Reposted frombluuu bluuu viaBrainy Brainy
beyond-remedy
Mamihlapinatapai (język yaghan)- uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
— ładne słowa
Reposted fromavooid avooid viatobecontinued tobecontinued

November 06 2017

1950 65c0

Search B&W Erotica by Themes at:

www.BandWNudes.Tumblr.com

Reposted frompussyporn pussyporn viaBrainy Brainy

November 04 2017

October 25 2017

beyond-remedy
Travel and tell no one, live a true love story and tell no one, live happily and tell no one, people ruin beautiful things.
— K. Gibran
Reposted fromverronique verronique viaBrainy Brainy
beyond-remedy

October 22 2017

5287 2b3f 500
Reposted fromcarolinecrane carolinecrane viajethra jethra
beyond-remedy

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viajethra jethra
beyond-remedy
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieści

October 12 2017

October 10 2017

beyond-remedy

October 09 2017

beyond-remedy
0121 e7b1 500

October 05 2017

beyond-remedy
- Co tam?
- Nic. Sprawdzam łączność.

September 26 2017

beyond-remedy
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
beyond-remedy
W życiu masz dwa wyjścia: albo walczysz o swoje, albo patrzysz jak przestaje być Twoje.
— Autor nieznany
beyond-remedy
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu viapatrzpodnogi patrzpodnogi
beyond-remedy
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover

September 07 2017

1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viatobecontinued tobecontinued

September 04 2017

beyond-remedy
6524 f8c0 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaPicki91 Picki91
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl