Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2018

beyond-remedy
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans " Obiecaj mi "
Reposted fromWilalena Wilalena viadifferent-love different-love
0190 df8c 500
beyond-remedy
3064 5ed7 500
Reposted fromsavatage savatage viaIriss Iriss
beyond-remedy
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
beyond-remedy
1677 0bd4 500
Reposted fromseaweed seaweed viaBrainy Brainy

July 25 2018

beyond-remedy
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued
beyond-remedy
7594 91bc
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viatobecontinued tobecontinued
beyond-remedy
6065 2436
Reposted fromlaters laters viatobecontinued tobecontinued
beyond-remedy
8182 1519
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaMountainGirl MountainGirl
beyond-remedy
8057 6fa0
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaMountainGirl MountainGirl

July 20 2018

beyond-remedy
Najbardziej chyba brakuje mi... Twojej muzyki.
beyond-remedy
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapatrzpodnogi patrzpodnogi
beyond-remedy
3633 1bd4
Reposted fromfelicka felicka viaMountainGirl MountainGirl
beyond-remedy
Jeżeli to jest prawdziwe to i tak przetrwa.
— VNM - "Kent stej"
beyond-remedy
0881 d11c 500
Reposted frommowmihou mowmihou viaPicki91 Picki91

June 09 2018

beyond-remedy
beyond-remedy
Reposted fromletthisbemy letthisbemy viaPicki91 Picki91
9168 01fe 500

June 07 2018

beyond-remedy
7577 866a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaPicki91 Picki91
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl