Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2018

beyond-remedy
Może jeszcze potrafilibyśmy rozmawiać ze sobą?
beyond-remedy
Zbyt często mylony brak czasu 
z brakiem szczerych chęci.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"

April 03 2018

beyond-remedy
1930 8de4 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaBrainy Brainy

March 30 2018

beyond-remedy
Wesołych i pełnych nadziei.

March 21 2018

beyond-remedy
5355 45e5
Reposted frommyrla myrla viaMountainGirl MountainGirl

March 14 2018

beyond-remedy
Niedobrze jest, gdy ledwo rozpoznawalnym w ciemności obiektom, zaczniemy nadawać kształty w swojej głowie. Winniśmy zostawić ciemności to co do niej należy i poczekać do świtu, by w swoich domysłach całkiem nie minąć się z prawdą.

I.

March 09 2018

beyond-remedy
6936 b787 500
beyond-remedy
Chodzi o to, żeby w tym, co złożone, szukać prostoty, zamiast niepotrzebnie komplikować i tak już skomplikowane.
— Madeleine Thien
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaPicki91 Picki91

March 07 2018

March 05 2018

beyond-remedy
...i od tego czasu piję tylko sypaną.
Reposted bypatrzpodnogiMartwa13
beyond-remedy
4485 5cac

February 26 2018

beyond-remedy
Od czasu do czasu tracimy grunt pod nogami, a wtedy ogarniają nas myśli, w które lepiej się nie zagłębiać. Miewamy je wszyscy. Każdy skrywa w głębi duszy swoje prywatne ruchome piaski, w których czasem tonie.
— Regina Brett
beyond-remedy
0936 e3e7 500
Reposted frompiehus piehus viaakysz akysz

February 19 2018

3775 c06e
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaBrainy Brainy

February 16 2018

beyond-remedy
6938 9e1d
Reposted from4777727772 4777727772 viaMountainGirl MountainGirl
beyond-remedy
Reposted fromFlau Flau viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

February 14 2018

beyond-remedy

February 13 2018

beyond-remedy
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viadobby dobby

February 09 2018

6120 a692 500
Reposted frombrumous brumous viadesperateee desperateee
beyond-remedy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl