Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

beyond-remedy
Na czyj koszt żyją ludzie w cudzych wspomnieniach?
— Stanisław Jerzy Lec

May 18 2017

beyond-remedy

May 12 2017

beyond-remedy
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieści

April 10 2017

beyond-remedy
6277 6f13
Reposted fromparkaboy parkaboy viaanuszka anuszka

April 08 2017

beyond-remedy
5983 5c1a
we grow together
Reposted fromstonerr stonerr viamyou myou
beyond-remedy
4783 693c 500
Reposted fromaskman askman viayourhabit yourhabit
beyond-remedy
Jeśli nie możesz zmienić jakiejś osoby, miejsca albo sytuacji, zmień swoje myśli, emocje albo reakcje na ich temat.
— Regina Brett
beyond-remedy
Szczęście nie polega na tym, żeby zdobyć, czego pragniesz, lecz na tym, by pragnąć tego, co już masz.
— Regina Brett
beyond-remedy
Jeśli chcesz przynieść światu wielką zmianę, wykonuj swoje drobne zadania z większą miłością, większą uwagą i większą pasją.
— Regina Brett

April 05 2017

beyond-remedy
7644 c9eb
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamyzone myzone

April 03 2017

beyond-remedy
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
beyond-remedy

April 01 2017

beyond-remedy
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viaPicki91 Picki91

March 31 2017

beyond-remedy
Zamiast próbować być najlepszym na świecie - bądź najlepszy dla świata.
— Regina Brett

March 30 2017

beyond-remedy

Dziwne, że zmysł dotyku, nieskończenie mniej ceniony  przez ludzi niż wzrok, w krytycznych chwilach tworzy główną, jeśli nie jedyną więź między nami a rzeczywistością.

 
— Władimir Nabokow
beyond-remedy
6052 e474
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaPicki91 Picki91
beyond-remedy
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

March 27 2017

beyond-remedy
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viacynamon cynamon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl