Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2019

beyond-remedy
5722 ca76
lovely, oh so lovely.
Reposted fromthe-cat the-cat viasexlovenmagic sexlovenmagic

May 07 2019

beyond-remedy
Życzę Ci,abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę,z którą pragniesz być.Osobę na widok,której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę,o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapareidolie pareidolie

January 17 2019

beyond-remedy

November 05 2018

beyond-remedy
9211 f0ab
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
beyond-remedy

October 30 2018

beyond-remedy
0478 3510 500
beyond-remedy
9634 9392
Reposted frombylejaka bylejaka viatobecontinued tobecontinued
beyond-remedy
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem, ze musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz
— Dawid Podsiadło "Dżins"

October 29 2018

beyond-remedy
Reposted fromFlau Flau viapassingbird passingbird
beyond-remedy
4292 51ed 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaBrainy Brainy

September 27 2018

beyond-remedy
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans " Obiecaj mi "
Reposted fromWilalena Wilalena viadifferent-love different-love
0190 df8c 500
beyond-remedy
3064 5ed7 500
Reposted fromsavatage savatage viaIriss Iriss
beyond-remedy
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
beyond-remedy
1677 0bd4 500
Reposted fromseaweed seaweed viaBrainy Brainy

July 25 2018

beyond-remedy
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued
beyond-remedy
7594 91bc
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viatobecontinued tobecontinued
beyond-remedy
6065 2436
Reposted fromlaters laters viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl